Laatste Nieuws

BBQ

Uitnodiging BBQ club van 25.


Met deze barbecue willen we graag onze sponsors bedanken
voor hun bijdrage aan onze club.
We horen graag of we jullie mogen begroeten op 8 juli.
Je kunt je vóór 27 juni aanmelden tijdens de clubavond
bij Anja van der Maden of Annemieke Burgmans of via email aan tctsvtennis@gmail.com

Clubavond

Nieuwe stand clubavond van 13 juni.

Standen en Uitslagen

AVG

Privacyverklaring TSV.

Lees meer.